ΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Cromar.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΜΗΜΑ

Υπεύθυνη Underwriting Περιουσίας, Εκδόσεων & Εσωτερικών Διαδικασιών

10 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατερίνα Φωτοπούλου

Προϊσταμένη Κλάδου Περιουσίας, Εκδόσεων & Εσωτερικών Διαδικασιών, Senior Underwriter Περιουσίας (μη τιμολογημένοι κίνδυνοι, συνασφάλειες, αντασφάλειες) & Κ.Π.Κ. Ηλ.Εξοπλισμού, Χρηματικών Απωλειών, Έργων Τέχνης & Specie.

Ασφαλίσεις Περιουσίας (Συνασφάλειες, Αντασφάλειες, ελεύθεροι μη τιμολογημένοι κίνδυνοι (πάνω από € 3.000.000))

10 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατερίνα Φωτοπούλου

Προϊσταμένη Κλάδου Περιουσίας, Εκδόσεων & Εσωτερικών Διαδικασιών, Senior Underwriter Περιουσίας (μη τιμολογημένοι κίνδυνοι, συνασφάλειες, αντασφάλειες) & Κ.Π.Κ. Ηλ.Εξοπλισμού, Χρηματικών Απωλειών, Έργων Τέχνης & Specie.

Ασφαλίσεις Περιουσίας (Τιμολογημένοι επαγγελματικοι κίνδυνοι, ελεύθεροι μη τιμολογημένοι κίνδυνοι (πάνω από € 3.000.000))

1

Πέγκη Χατζηχαραλάμπους

Underwriter Περιουσίας (εμπορικών κινδύνων) & Τεχνικών Ασφαλίσεων

Ασφαλίσεις Περιουσίας (Κατοικίες ενυπόθηκες, μη ενυπόθηκες, Expatriates & Rental Residences, All Risks)

MariaPerraki

Μαρία Περάκη

Underwriter Περιουσίας (κατοικιών)

Ασφαλίσεις Χρηματικών Απωλειών, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κατά παντός κινδύνου

10 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατερίνα Φωτοπούλου

Προϊσταμένη Κλάδου Περιουσίας, Εκδόσεων & Εσωτερικών Διαδικασιών, Senior Underwriter Περιουσίας (μη τιμολογημένοι κίνδυνοι, συνασφάλειες, αντασφάλειες) & Κ.Π.Κ. Ηλ.Εξοπλισμού, Χρηματικών Απωλειών, Έργων Τέχνης & Specie.

Τεχνικές Ασφαλίσεις (ΚΠΚ Εργολάβων, Αστικές Ευθύνες Έργων)

520x600 1

Κώστας Κωσταρέλος

Τεχνικός Διευθυντής

Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής & Εργοδοτικής Ευθύνης (τιμολογημένοι Κίνδυνοι)

04 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Αγγελική Γιαννακάκη

Προϊσταμένη Κλάδου Αστικής Ευθύνης - Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

sinergates

Διονύσης Λυμπερόπουλος

Βοηθός Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

Ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης, Εργοδοτικής & Ευθύνης Προϊόντος (ελεύθεροι, μη τιμολογημένοι Κίνδυνοι)

04 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Αγγελική Γιαννακάκη

Προϊσταμένη Κλάδου Αστικής Ευθύνης - Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

sinergates

Διονύσης Λυμπερόπουλος

Βοηθός Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

520x600 1

Κώστας Κωσταρέλος

Τεχνικός Διευθυντής

Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης ΠΛΗΝ Διαμεσολαβούντων

04 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Αγγελική Γιαννακάκη

Προϊσταμένη Κλάδου Αστικής Ευθύνης - Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

sinergates

Ανδρέας Δωροβίνης

Βοηθός Underwriter Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

520x600 1

Κώστας Κωσταρέλος

Τεχνικός Διευθυντής

02 ΦΟΥΛΟΥ

Μαρκέλλα Φούλου

Underwriter Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων

KostasAdamou

Κώστας Αδάμου

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας, Underwriter Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων & Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Kλάδου Aυτοκινήτου

520x600 1

Σοφία Ρούγα

Underwriter Προσωπικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

Ασφάλιση Κινδύνων Διαδικτύου (Cyber Insurance), Εταιριών Τεχνολογίας & Εταιριών Επικοινωνίας

520x600 1

Νίκος Γεωργόπουλος

Underwriter Cyber, Tech, Media, Information, Privacy and Digital Risks

Ασφαλίσεις Μεταφορών

520x600 1

Κωνσταντίνος Ασλάνογλου

Διευθυντής Εργασιών & Ζημιών Underwriter Κλάδου Μεταφορών

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής

1

Πέγκη Χατζηχαραλάμπους

Underwriter Περιουσίας (εμπορικών κινδύνων) & Τεχνικών Ασφαλίσεων

Aσφαλίσεις Αυτοκινήτων

XT3V0080

Ελίνα Αμπατζόγλου

Υποστήριξη Τμήματος Ζημιών & Assistant Underwriter Κλάδου Μεταφορών

KostasAdamou

Κώστας Αδάμου

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας, Underwriter Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων & Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Kλάδου Aυτοκινήτου

Aσφαλίσεις Κλάδου Ζωής (Ατομικά -Ομαδικά)

520x600 1

Σοφία Ρούγα

Underwriter Προσωπικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

Aσφαλίσεις Κλάδου Προσωπικών Ατυχημάτων (Ατομικά - Ομαδικά - Αλλοδαπών)

KostasAdamou

Κώστας Αδάμου

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας, Underwriter Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων & Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Kλάδου Aυτοκινήτου

520x600 1

Σοφία Ρούγα

Underwriter Προσωπικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

Θέματα Προσωπικού (συνεργασίες με φορείς), Εφορία, Εμβάσματα, Ταμείο, Ισολογισμός

52 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ 520x600 1

Γιώργος Αθανασάκος

Λογιστήριο

520x600 1

Γιώργος Σαρκίρης

Λογιστήριο

Συμβάσεις Πινάκια, Συμφωνίες Συνεργατών & Ασφαλιστικών Εταιρείων, Εισπράξεις

52 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ 520x600 1

Γιώργος Αθανασάκος

Λογιστήριο

520x600 1

Σπύρος Τσορώνης

Υπεύθυνος Εισπράξεων

53 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 520x600 1

Γεράσιμος Παγουλάτος

Μηχανογράφηση / Data control and reporting / Internal Auditing

04 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Αγγελική Γιαννακάκη

Προϊσταμένη Κλάδου Αστικής Ευθύνης - Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

sinergates

Ανδρέας Δωροβίνης

Βοηθός Underwriter Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

AristiGynaidis

Αρίστη Γκιναϊδου

Γραμματεία Διοίκησης & Υποστήριξη Δικτύου Συνεργατών

53 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 520x600 1

Γεράσιμος Παγουλάτος

Μηχανογράφηση / Data control and reporting / Internal Auditing

52 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ 520x600 1

Γιώργος Αθανασάκος

Λογιστήριο

520x600 1

Γιώργος Σαρκίρης

Λογιστήριο

sinergates

Διονύσης Λυμπερόπουλος

Βοηθός Underwriter Γενικής Αστικής Ευθύνης

XT3V0080

Ελίνα Αμπατζόγλου

Υποστήριξη Τμήματος Ζημιών & Assistant Underwriter Κλάδου Μεταφορών

sinergates

Ιωάννα Παπαπέτρου

Underwriter Περιουσίας

10 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατερίνα Φωτοπούλου

Προϊσταμένη Κλάδου Περιουσίας, Εκδόσεων & Εσωτερικών Διαδικασιών, Senior Underwriter Περιουσίας (μη τιμολογημένοι κίνδυνοι, συνασφάλειες, αντασφάλειες) & Κ.Π.Κ. Ηλ.Εξοπλισμού, Χρηματικών Απωλειών, Έργων Τέχνης & Specie.

13 ΠΕΤΟΥΝΗ 1

Κλαίρη Πετούνη

Γενική & Εμπορική Διεύθυνση

520x600 1

Κωνσταντίνος Ασλάνογλου

Διευθυντής Εργασιών & Ζημιών Underwriter Κλάδου Μεταφορών

KostasAdamou

Κώστας Αδάμου

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας, Underwriter Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων & Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Kλάδου Aυτοκινήτου

520x600 1

Κώστας Κωσταρέλος

Τεχνικός Διευθυντής

MariaPerraki

Μαρία Περάκη

Underwriter Περιουσίας (κατοικιών)

02 ΦΟΥΛΟΥ

Μαρκέλλα Φούλου

Underwriter Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

520x600 1

Νίκος Γεωργόπουλος

Underwriter Cyber, Tech, Media, Information, Privacy and Digital Risks

panagiotis vlamis

Παναγιώτης Βλάμης

Υποστήριξη Πελατών & Συνεργατών

1

Πέγκη Χατζηχαραλάμπους

Underwriter Περιουσίας (εμπορικών κινδύνων) & Τεχνικών Ασφαλίσεων

520x600 1

Σοφία Ρούγα

Underwriter Προσωπικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

520x600 1

Σπύρος Τσορώνης

Υπεύθυνος Εισπράξεων

XT3V0080

Ελίνα Αμπατζόγλου

Υποστήριξη Τμήματος Ζημιών & Assistant Underwriter Κλάδου Μεταφορών

520x600 1

Κωνσταντίνος Ασλάνογλου

Διευθυντής Εργασιών & Ζημιών Underwriter Κλάδου Μεταφορών

520x600 1

Σοφία Ρούγα

Underwriter Προσωπικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

KostasAdamou

Κώστας Αδάμου

Διευθυντής Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδας, Underwriter Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων & Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασφαλίσεις Kλάδου Aυτοκινήτου

MariaPerraki

Μαρία Περάκη

Underwriter Περιουσίας (κατοικιών)