ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Παροχή πρωτοποριακών & καινοτόμων
ασφαλιστικών προϊόντων και λύσεων.

Η Cromar για την παροχή πρωτοποριακών & καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων και λύσεων συνεργάζεται μέσω συμβάσεων διορισμού ανταποκριτή με την αγορά των Lloyd’s και με υψηλής αξιολόγησης ασφαλιστικές εταιρίες όπως την TOKIO MARINE EUROPE, την AXA XL και εξειδικευμένους παρόχους όπως η CFC Underwriting.

Με την υποστήριξη των παραπάνω οργανισμών παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα προσαρμοσμένα στην Ελληνική αγορά & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πριν μετά και κατά την διάρκεια της πώλησης.

Εκτός από την διάθεση προϊόντων μέσω συμβάσεων διορισμού ανταποκριτή, η Cromar λετουργεί σαν διαμεσολαβητής έχοντας συνεργασίες με εξειδικευμένους Brokers της αγοράς του Λονδίνου εξασφαλίζοντας προϊόντα και υπηρεσίες ελεύθερης αγοράς (open market) με στόχο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων για ειδικές κατηγορίες κινδύνων.

ΔΙΕΘΝΕIΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΕΣ

Με την υποστήριξη τους παρέχουμε ασφαλιστικά
προϊόντα προσαρμοσμένα στην Ελληνική αγορά.

No 1

Τα Lloyd’s είναι η κορυφαία ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως η οποία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ανάληψης κινδύνων.

Οι ασφαλιστικές εργασίες που τοποθετούνται στην αγορά μεταφέρονται σε  εξειδικευμένα συνδικάτα τα οποία τιμολογούν και αναλαμβάνουν κινδύνους. Η συνεργασία μεταξύ των συνδικάτων, η τεχνογνωσία ή δυνατότητα επιλογής και η οικονομική ευρωστία καθιστούν την αγορά των Lloyd’s την κορυφαία ασφαλιστική πλατφόρμα στον κόσμο.
Οι ασφαλιστές των Lloyd’s (συνδικάτα) βασίζονται στην εμπειρία τους και στις γνώσεις τους για να αξιολογήσουν και να αναλάβουν κινδύνους σε όλο τον κόσμο. Πίσω από την αγορά των Lloyd’s βρίσκεται η Lloyd’s Corporation, η οποία δεν είναι ασφαλιστής αλλά ανεξάρτητος οργανισμός και ρυθμιστής της αγοράς που ενεργεί για την προστασία και διατήρηση της φήμης της αγοράς, παρέχει υπηρεσίες, έρευνες και αναλύσεις που αυξάνουν την γνώση της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Αξιολόγηση της αγοράς από κορυφαίoυς Ανεξάρτητους Οίκους Αξιολόγησης

Οι αξιολογήσεις των Οίκων Αξιολόγησης που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί σχετίζονται με την οικονομική ευρωστία της αγοράς και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πολιτική που ακολουθεί και τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Η αγορά των Lloyd’s απολαμβάνει αξιολόγηση από AM Best (A “excellent”), από Standard & Poor’s (A+ “strong”) και από Fitch (AA- “very strong”).

asfalistikes

Lloyd’s Insurance Company SA

Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δημιουργήθηκε η ασφαλιστική εταιρία Lloyd’s Insurance Company SA με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία είναι 100% θυγατρική της αγοράς των Lloyd’s, έχει την ίδια αξιολόγηση με αυτήν και η εποπτεύουσα αρχή είναι η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου.

Η αξιολόγηση της Lloyd’s Insurance Company SA είναι ίδια με την αξιολόγηση της αγοράς των Lloyd’s η οποία απολαμβάνει αξιολόγηση από AM Best (A “excellent”), από Standard & Poor’s (A + “strong”) και από Fitch (AA- “very strong”).

H Lloyd’s Insurance Company SA έχει αδειοδοτηθεί να αναλαμβάνει ασφαλιστικές εργασίες γενικών ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

No 2

Η Cromar θέλοντας να προσφέρει στους πελάτες της περισσότερες λύσεις ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων συνεργάζεται για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων Marin Insurance με την Tokio Marine Europe SA. Η Cromar διατηρούσε μια επιτυχημένη συνεργασία 20 ετών με το συνδικάτο Tokio Marine Kiln της αγοράς των Lloyds, το οποίο ανήκει στο Tokio Marine Group. Με την συνεργασία της με την Tokio Marine Europe SA, θα συνεχίσει να προσφέρει στους ασφαλισμένους προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας & φερεγγυότητας με ανταγωνιστικό κόστος και τις ίδιες διαδικασίες ασφάλισης.

Ποιά είναι η Tokio Marine Europe SA;

Η ασφαλιστική εταιρία Tokio Marine Europe SA  (company number B221975) είναι ασφαλιστική εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο.

Ποιος φορέας εποπτεύει την Tokio Marine Europe SA;

Η ασφαλιστική εταιρία Tokio Marine Europe SA εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου.

Ποιά είναι η Πιστοληπτική Ικανότητα της Tokio Marine Europe SA;

Η Tokio Marine Europe SA απολαμβάνει αξιολόγηση από AM Best (A++ “superior”),  από Standard & Poor’s (A+ “strong”) και από Fitch (AA- “very strong”).

Ποιός είναι ο μέτοχος της  Tokio Marine Europe SA;

H Tokio Marine Europe SA, είναι θυγατρική εταιρία του TOKIO MARINE GROUP , το οποίο ιδρύθηκε το 1879 και έχει κεφαλαιοποίηση $38,5 εκατομμύρια δολάρια (31/12/2020). Το Tokio Marine Group αποτελείται από 267 θυγατρικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στους διάφορους τομείς ασφάλισης.

Σε ποιές αγορές δραστηριοποιείται;

H Tokio Marine Europe SA έχει αδειοδοτηθεί να αναλαμβάνει ασφαλιστικές εργασίες γενικών ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

No 3

Η Cromar θέλοντας να προσφέρει στους πελάτες της περισσότερες λύσεις ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων συνεργάζεται για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων Επαγγελματικής Ευθύνης με την XL Insurance Company SE θυγατρική εταιρία της AXA XL.

Ποιά είναι η XL Insurance Company SE;

Η XL Insurance Company SE είναι Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία με έδρα στην Ιρλανδία (Διεύθυνση: 8, St. Stephen’s Green, Δουβλίνο 2, D02 VK30, Ιρλανδία).

Ποιος φορέας εποπτεύει την XL Insurance Company SE;

Η ασφαλιστική εταιρία XL Insurance Company SE εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Ποιά είναι η Πιστοληπτική Ικανότητα της XL Insurance Company SE;

H XL Insurance Company SE φέρει υψηλή Πιστοληπτική Aξιολόγηση “A” Excellent πολύ ισχυρή) από τον Οίκο Αξιολόγησης Α.Μ.Best.

Ποιός είναι ο μέτοχος της  XL Insurance Company SE;

Η XL Insurance Company SE είναι θυγατρική κατά 100% της AXA XL (Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η AXA XL διατηρεί την XL Catlin Ασφαλιστική Εταιρεία και τα Συνδικάτα των Lloyd’s 2003 και 3002).

Σε ποιές αγορές δραστηριοποιείται;

H XL Insurance Company SE έχει αδειοδοτηθεί να αναλαμβάνει ασφαλιστικές εργασίες γενικών ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

No 4

Η Cromar θέλοντας να προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα όπως: ασφάλισης εταιριών τεχνολογίας (tech insurance), ασφάλιση κυβερνοχώρου (cyber Insurance), ασφάλιση διαφημιστικών εταριών (Media Insurance), ασφάλιση εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες digital health, εταιρίες FinTech, ασφάλιση πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Insurance) συνεργάζεται με την εταιρία CFC Underwriting.