ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ

Γιατί να συνεργαστώ με την Cromar;

Λόγω των διεθνών συνεργασιών μας, με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς παγκοσμίως διαμορφώσαμε τις αξίες μας, τη φιλοσοφία μας και τη στρατηγική μας για να προσφέρουμε στους συνεργάτες / ασφαλισμένους μας ποιοτικά προϊόντα και εξυπηρέτηση δημιουργώντας μακροχρόνιες αμοιβαία επωφελείς σχέσεις συνεργασίας.

Group 919

Διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες

Διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες

Η Cromar για την δημιουργία των ασφαλιστικών προϊόντων που δημιουργεί, έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση όπως: Lloyd’s Insurance Company, AXA XL, TOKIO MARINE EUROPE, CFC Underwriting και εξειδικευμένους Brokers της αγοράς του Λονδίνου.

Group 900

Συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και Υποστήριξη των Διαμεσολαβητών

Συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και υποστήριξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συνεργάζονται μαζί μας

Μελετώντας την διεθνή και την εγχώρια ασφαλιστική αγορά εξελίσσουμε τα προϊόντα και της υπηρεσίες μας, απλοποιώντας τις διαδικασίες ανάληψης κινδύνου, τους όρους ασφάλισης και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης. Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές, και υιοθετούμε τις τεχνολογικές λύσεις που χρειάζονται για κάθε δραστηριότητα ή προϊόν μας, έτσι ώστε να διατηρούμε υψηλά τα ποιοτικά κριτήρια που μας διακρίνουν.

Group 914

Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών κινδύνων στη Διεθνή Αγορά

Δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών κινδύνων στη Διεθνή Αγορά

Εκτός από την διάθεση προϊόντων μέσω συμβάσεων διορισμού ανταποκριτή , η Cromar λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής έχοντας συνεργασίες με εξειδικευμένους Brokers της αγοράς του Λονδίνου εξασφαλίζοντας προϊόντα και υπηρεσίες ελεύθερης αγοράς (open market) με στόχο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων για ειδικές κατηγορίες κινδύνων.

H τεχνογνωσία και η ομάδα υποστήριξης που διαθέτει δίνει προστιθέμενη αξία στους διαμεσολαβητές και ασφαλισμένους πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.

Group 912

Προσωποποιημένη Εξυπηρέτηση

Ανθρώπινο Δυναμικό – Προσωποποιημένη Εξυπηρέτηση

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας της γιαυτό φροντίζουμε να έχουμε ανθρώπους που τους αρέσει η εργασία που κάνουν, ενημερώνονται συνεχώς για τις συνθήκες της αγοράς και έχουν σαν στόχο την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης στους διαμεσολαβητές που συνεργάζονται μαζί μας και τους ασφαλισμένους πριν, μετά και κατά την διάρκεια της πώλησης.

download 3

Υποστήριξη Προϊόντων SECURE

Δημιουργία, Διάθεση και Υποστήριξη Προϊόντων SECURE

Η Cromar λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαμεσολαβητών και των ασφαλισμένων αναλύει τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς και συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με ασφαλιστικούς φορείς υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας για να παρέχει προϊόντα με την διακριτική ονομασία SECURE, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς.

download 2

Δεοντολογία

Δεοντολογία

Οι κανόνες δεοντολογίας ακολουθούνται πιστά σε όλα τα επίπεδα συνεργασιών μας και πιο συγκεκριμένα με τους: o ασφαλιστικούς φορείς που μας υποστηρίζουν,οι συνεργάτες,o ασφαλιζομένους και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μας βοηθά στην δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συνεργάζονται μαζί μας, τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές αγορές / εταιρείες παρόχους μας.

download 1

Συνέπεια στις αξίες, την επαγγελματική μας φιλοσοφία και στρατηγική

Συνέπεια στις αξίες, την επαγγελματική μας φιλοσοφία και στρατηγική

Λόγω των διεθνών συνεργασιών μας, με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς παγκοσμίως διαμορφώσαμε τις αξίες μας, την φιλοσοφία μας και την στρατηγική μας για να προσφέρουμε στους συνεργάτες/ασφαλισμένους μας ποιοτικά προϊόντα και εξυπηρέτηση δημιουργώντας μακροχρόνιες αμοιβαία επωφελείς σχέσεις συνεργασίας.

download

Βραβευμένοι στην Καινοτομία

Καινοτομία

Η Cromar έιναι η μοναδική Ελληνική εταιρία η οποία βραβεύτηκε με το βραβείο Καινοτομίας Best Coverholder Innovation Award από την αγορά των Lloyd’s και η μοναδική εταιρία παγκοσμιως που έλαβε το βραβείο αυτό για την εκπαιδευτική μηχανή www.cyberinsurancequote.gr

Η Cromar είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία Μεσιτών ασφαλίσεων η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SECONDO το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση και στο οποίο συμμετέχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιρίες και έχει σαν στόχο να συνδέσει την κυβερνοασφάλεια με την κυβερνοασφάλιση ώστε κάθε εταιρία να πετύχει τον καλύτερο συνδυασμό τους για την βέλτιστη προστασία της.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του SECONDO στο συνέδριο INSURETECH2024.