ΑΣΦΑΛΙΣΗ CLOUD Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα αξιοποιούν το cloud σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει τόσο σε επίπεδο διαχείρισης πόρων, παραγωγικότητας των εργαζομένων αλλά και κόστους ανάπτυξης και συντήρησης. Ταυτόχρονα όμως προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πόσο ασφαλές είναι το cloud; Ειδικά όσον...

H εκρηκτική αύξηση των επιθέσεων ransomware – οι οποίες δεν περιορίζονται από γεωγραφικά όρια – σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης που εξελίσσει τις απειλές παγκοσμίως, καθιστούν οποιαδήποτε εταιρία δυνητικό θύμα τους και αυξάνουν τον αριθμό των ζημιών των...