lloyds
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ («η Εταιρία»),δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσώπων με τα οποία συναλλάσεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς της.

H παρούσα πολιτική περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και οι πηγές συλλογής τους;

Τα «Προσωπικά Δεδομένα» είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και σχετίζονται με εσάς ή με άλλα πρόσωπα (όπως πρόσωπα εξαρτώμενα από εσάς). Αυτή η Πολιτική Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από διάφορες πηγές όπως:

 • Αιτήσεις ασφάλισης, αιτήσεις αποζημίωσης, ασφαλιστηρία συμβόλαια, συμβάσεις οιασδήποτε φύσης.
 • Τηλεφωνικές κλήσεις, μηνυμάτα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονική υποβολή ή έντυπη αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων.
 • Παρόχους υπηρεσιών, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων.
 • Δημοσίων και δικαστικών αρχών.
 • Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου.
 • την ιστοσελίδα μας (www.cromar.gr)
 • τις εφαρμογές λογισμικού που είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτησή σας
 • τις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης
 • και μέσω άλλων πηγών στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής και να λάβετε τη συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα

Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρία CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η οποία εδρεύει στην Αγ Κωνσταντίνου 17 και Αγ Αναργύρων, 15 124, Μαρούσι.

Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: dpo@cromar.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8028946 ή με fax στο 210 8029055

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για:

 • Nα επικοινωνούμε μαζί σας στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας
 • Να σας αποστέλλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας
 • Να αξιολογούμε προτάσεις ασφάλισης και να παρέχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και υποστήριξης
 • Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών, εκπαίδευση και ασφάλεια
 • Να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε εγκλήματα που σχετίζονται με απάτες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, να αναλύουμε και διαχειριζόμαστε τους ασφαλιζόμενους κινδύνους
 • Να διεξάγουμε έρευνα και ανάλυση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ικανοποίησης πελατών
 • Να διευκολύνουμε τη λειτουργικότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Να επιλαμβανόμαστε της διαχείρισης παραπόνων και αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα ή διόρθωση.
 • Να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές.
 • Να προστατεύουμε τις λειτουργίες της επιχειρησεώς μας και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της εταιρίας μας που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας όπως: το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαχείριση και αποζημίωσή των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημιάς.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Διεθνής Μεταβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών

Λόγω της δραστηριότητάς μας ως Ανταποκριτές της αγοράς των Lloyd’s (Coverholder at Lloyd’s), για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θα λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, που συνάδουν με τους εφαρμοστέους νόμους περί απορρήτου και ασφαλείας προσωπικών δεδομένων. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ότι είναι 100% ασφαλής η μεταβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων. Εάν έχετε λόγους να θεωρείτε ότι η επαφή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν αισθάνεστε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια οιασδήποτε Προσωπικής σας Πληροφορίας που ενδεχομένως έχετε μαζί μας) παρακαλούμε ειδοποιήστε τον Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας.

Όταν η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων της σε πάροχο υπηρεσιών για την διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

 • Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της CROMAR από Ανήλικους

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην παρέχουν Προσωπικές Πληροφορίες μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μας.

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι προσβάσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (www.cromar.gr).

Aλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή τακτικά και επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να επιφέρουμε αλλαγές οποτεδήποτε ώστε να λάβουμε υπόψη μας αλλαγές την επιχειρηματικής μας δραστηριότητα και στις νόμιμες απαιτήσεις. Θα αναρτήσουμε τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Συνημμένα
Πολιτική ΠροστασίαςΠολιτική Προστασίας
Τα νέα μας

Secure Toolbox – Πρόσβαση Συνεργατών

Secure Checkout Πληρώστε Εύκολα & με Ασφάλεια

Ανταποκριτές των Lloyd's


Σας ενημερώνουμε ότι στο site μας δεν χρησιμοποιούνται cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με cookies, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσεως-Cookies. Αποδοχή